Våra Avtal är lika lätta för er att förstå som IT är för oss.

IT på Kran - Betala bara för det ni använder

IT ska ge er verksamhet försprång, inte vara den del som tyngs ned av krångliga avtal och onödiga kostnader.  Idag är IT oftast en del av kärnverksamheten och förmågan att härleda och styra kostnaderna är av stor vikt. Vi på Dimac Hosting  har en vision om enkla och flexibla avtal – betala bara för det du använder – IT på kran helt enkelt.

Hos oss betalar du aldrig för overhead, outnyttjade resurser, och ni får utförliga rapporter på just det ni använt och kan enkelt följa resurs användandet och dess kostnader. Det är viktigt att veta vad man betalar för. Många gånger har budgetprocessen försvåras av brist på nyttovärdering. Med våra tjänster är inte längre svårt att budgetera eller att planera för expansion och framtiden. Ni vet alltid vad det kommer att kosta per minut, timme, dag, vecka, och månad.

Våra avtal ska vara lika lätta att förstå för er som IT är för oss.

Vår vision är att finnas här för er, som ett tekniskt bollplank och ge professionell feedback på vad ni behöver för att slutligen skapa en komplex och stabil IT grund för er verksamhet.

Hos oss upplever ni friheten att inte behöva kommitta till långa avtal utan får istället möjlighet att betala bara för det ni använder.

Det ska inte vara ett problem att växa och expandera. Utöka och lägg till allt eftersom ni växer. Ni behöver inte längre göra utlägg för resurser att växa i. Vi har unika tjänster och till de oöverträffade flexibla avtal som lätt växer med er utan att bli komplicerade.

 

Ekonomisk Kontroll

Hos oss får ni total kontroll över er ekonomi.

Enkla Avtal

Våra avtal är lätta att förstå och kräver ingen komitt.

Budgetera

Det är inte längre svårt att budgetera er IT, hos os vet ni alltid vad det kommer att kosta.

Förbättrad översikt

Aktivera snabb utbyggnad av infrastrukturen som svar på er expansion och förändringar i arbetskraft utan att förlora översikt och med total ekonomisk kontroll.

Kontakta oss Idag

Våra tjänster levereras med stort ansvar och engagemang av medarbetare som kännetecknas av ett stort intresse för sitt arbete. Inget uppdrag är för stort eller för litet, och vi arbetar efter principen att endast ta på oss uppdrag där vi vet att vi tillför kunden såväl lösning som kunskap.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!