Mailwashing-Loggo

Säg Nej till Spam

En fungerande kommunikation är fundamentalt för en verksamhet. Spam e-mail är dyra för verksamheten då personal förlorar arbetstid då de oönskade mailen tar tid att hantera och radera. Utöver den tidskrävande uppgiften att sortera bort spam finns även risken att infekteras av virus, eller annan skadlig kod som mailet innehåller. Utrustning kan sluta fungera eller viktig information kan läcka ut. Potentiellt förödande för en verksamhet. Med Mailwashing filtreras er mail från virus, skadlig kod och oönskade spam mail innan den når er inkorg.

Med oss kan du använda din tid effektivt och börja kommunicera istället för att sortera

Mailwahing är ett komplext och avancerat filter som inte kräver installation på era datorer eller servrar och är kompatibelt med alla plattformar.  

Ingen installation – kompatibelt med ALLA mailprogram, servrar och klienter.

Inget Krångel

Serverside

När det anländer ett nytt e-mail blir det automatiskt testat mot våra Mailwashingservar som filterar bort spam och virus, men släpper fram önskade e-mail.

Med Mailwashing börjar helt enkelt ett mer effektivt arbetsliv.

98% av alla virus sprids via e-mail. Virusprogrammen blir smartare och smartare och ett litet virus kan idag sprida sig globalt på några få minuter och. Ett virus kan även avaktivera ditt antivirusprogram och har oftast en egen inbyggd mailserver för att sända sig själv vidare till nästa server/client. Därför har vi utvecklat en serverbaserad mailwashinglösning då det är det absolut mest effektiva mot spam och alla olika sorters elakartad kod. Vi stoppar spam och virus innan det når din verksamhet.

[/vc_column]

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!